Baterie a doplňky pro více než 200.000 různých zařízení!

Baterie a doplňky pro více než 200.000 různých zařízení!
  • Bezpečně, jednoduše, rychle
  • 18 let číslo 1 v bateriích a adaptérech
  • Přes 1.000.000 zákazníků

Otázky? Prosím kontaktujte nás!

Smluvní podmínky

Dolu jsou všeobecné smluvní podmínky BraunOni B.V. BatteryUpgrade.cz je součástí BraunOni B.V. jak výše zmíněno v případě 1.4 BraunOni B.V.Si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky za jakýchkoliv okolností. Všechny ostatní ochranné známky a značky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

1. Obecně

1.1 zmíněný BraunOni v tomto dokumentu odkazuje na společnost BraunOni B.V. tak jak je registrovaná v KVK (Nizozemská obchodní organizace) v Eindhoven, Nizozemsko s číslem 08129450.
1.2 Tyto smluvní podmínky neobsahují některé ostatní podmínky použitelné na všechny legální akty, kde se BraunOni považuje za dodavatele produktů.
1.3 BraunOni nečiní žádné rezervace na objednávky od protistrany (dále jen: spotřebitel).
1.4 BraunOni si vyhrazuje právo změnit tyto smluvní podmínky v za jakýchkoli okolností. Spotřebitel vyjadřuje souhlas, že BraunOni může změnit tyto podmínky a že je přijmá za platné. V případě značné změny obecných podmínek BraunOni informuje všechny uživatelé e-mailem o této změně a tyto změny uvede ve zprávě.

2. Platba

2.1 platby se hradí předem přes společnost platební kartou, Ideal or Paypal.

3. Ceny

3.1 všechny ceny mohou být předmětem tiskových chyb.
3.2 Produkty jsou zasílány z různých lokalit. Tyto lokality mohou být v nebo mimo EU. BatteryUpgrade.cz si účtuje DPH odvíjející se od původu dodávky a dodací krajiny. V případě, že vás zajímají dodací podmínky produktu, obraťte se prosím na náš help desk.
3.2.2 BatteryUpgrade.cz je nizozemský eshop zaměřený na spotřebitele. Pokud jako zahraniční, evropská společnost dokážete předložit platný název firmy a DIČ, podle odesílacího původu a destinace může být uplatněna intra - komunitární výměna. V takovém případě 0% daň bude vyčíslena na celkové hodnotě. Pro velké společnosti máme zvláštní stránku s atraktivními slevami.
3.3 Veškeré ceny jsou uvedeny bez dodatečných poplatků, pokud existují.
3.4 Nabídka od BraunOni musí být považována za nezávaznou, pokud není písemně dohodnuto jinak. Nabídky jsou v závislosti na dostupnosti produktů. BraunOni má právo vypovědět smlouvu.

4. Dodávka

4.1 BraunOni nemůže zaručit dostupnost všech výrobků. V případě nedostatku bude spotřebitel informován a částka, za kterou neobdržel dané množství mu bude vrácena.
4.2 Odesílání počíná až po přičtení fakturované částky na účet BraunOni. Zasílání končí, pokud to je možné, do 5 pracovních dnů poté co byla obdržení částka.
4.3 BraunOni má nárok na zásilky v částech. Dodatečné náklady na následné dodávky budou hrazeny BraunOni.
4.4 BraunOni dodá výrobky prostřednictvím klasických poštovních služeb nebo kurýrní služby, v závislosti na místě určení a místa původu zboží. BraunOni je oprávněn změnit způsob dopravy bez dalšího upozornění, pokud je to v zájmu zákazníka nebo BraunOni V případě, že zákazník požaduje informace o přesném způsobu dopravy, musí před potvrzením objednávky požádat o tuto informaci prostřednictvím asistenční služby.

5. Odpovědnost

5.1 BraunOni není zodpovědná za škody způsobené při nákupu a/nebo používání dodávaných výrobků.
5.2 Doby uvedené na 4,2 jsou považovány za odhad a ne pevnou dobu. BraunOni není nikdy zodpovědný za škody vzniklé v důsledku překročení dodací lhůty.
5.3 Pokud byl produkt dodán nedokonale, nebo pokud dodání selže, spotřebitel může využít 90 denní lhůtu na písemné informování BraunOni o těchto vadách.

6. Výměna

6.1 Výměna je možná pouze v případě, že produkt je doručen v původním (neotevřeném) stavu a doručený produkt je ve vlastnictví BraunOni do 30 dní po doručení.
6.2 Náklady vyplývající z požadované měny (např. poštovné) hradí kupující.
6.3 Specifikace/nabídka nákladů na dopravu, je možno získat od místní poštovní společnosti. Spotřebitel je odpovědný za výběr vhodné poštovní společnosti pro přepravu výrobku v souladu s místními zákony a předpisy.

7. Přepravní náklady

7.1 BraunOni počítá přepravní náklady na každou objednávku zvlášť. Náklady závisí na typu přepravy. Náklady jsou uvedeny v nákupním košíku.
7.2 BraunOni si vyhrazuje právo na zahraniční dodávky mimo EU požadovat pojištění dopravy. Kupující může odmítnout toto tvrzení písemným vyrozuměním BraunOni , které automaticky zahajuje anulování na základě bodu 10.1.
7.3 Zákazník je odpovědný za dodatečné náklady spojené s dodávkou, jako např. poštovné poplatky a dovozní cla

8. Záruka

8.1 Zákazník je povinen ihned po dodání, zboží důkladně prozkoumat kvůli vadám a pokud se vyskytují, obratem písemně informovat BraunOni. Pokud zákazník nekontaktuje BraunOni do pěti dnů po dodávce s vadami, které byly zjištěny při kontrole, souhlasí se stavem, v němž bylo zboží doručeno a jakékoli právo na záruku odpadá.
8.2 BraunOni nabízí pouze dodavatelskou záruku. Toto se nevztahuje na nesprávné používání dodávaných výrobků.
8.3 Na vady způsobené nesprávným užíváním se záruka nevztahuje.

9. Poruchy

9.1 BraunOni může být odpovědná za škodu způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí, nebo v důsledku okolností, na základě, které jsou odpovědností BraunOni podle zákona.
9.2 podmínky, které v žádném případě nejsou zodpovědností BraunOni: stávka, nedostatek pracovníků, nemoci, import, export a/nebo zákaz tranzitu, dopravní problémy, porušení povinností ze strany dodavatelů, výroba, členění, atd..

10. Zrušení objednávky

10.1 Spotřebitel má právo zrušit objednávku do 30 dnů po obdržení produktů. Během této doby, musí spotřebitel informovat BraunOni o jeho zrušení. Poté co BraunOni potvrdí přijetí žádosti o zrušení pomocí čísla RMA, musí zákazník vrátit zboží do 14 dnů podle pokynů dodaných s číslem RMA. Kupní částka bude vrácena BraunOni do 14 dnů od odeslání vráceného zboží. Toto potvrzuje nizozemský zákon 'Vzdálené nákupy' uvedené v: 'Wet Koop op Afstand, Burgerlijk Wetboek článek 7:46'
10.2 Pokud v období uvedeném v bodě 4.2 překročilo více než dva týdny, zákazník má možnost zrušit objednávku bez poplatků. Zákazník je vždy povinen písemně obeznámit dodavatele, že objednávka bude stornována.
10.3 Vzorový formulář odstoupení

BraunOni B.V., Freddy van Riemsdijkweg 6a, 5657 EE Eindhoven, Nizozemsko:
OOznamuji/ Oznamujeme, že odstupuji/odstupujeme od mé/naší smlouvy o prodeji těchto výrobků.
Objednané / přijaté:
Název spotřebitele(ů):
Adresa spotřebitele(ů):
odpis spotřebitele(ů) (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě):
Datum:

11. Předání slevy

11.1 Jakýkoli postup při udělování slevy při záruce dalších objednávek může být předmětem změny BraunOni.
11.2 Sleva výměnou za postoupení objednávky bude udělena až tehdy, když bude pevná. To znamená po zaplacení a odeslání objednávky.
11.3 Udělené slevy pro budoucí objednávky mohou být použity při rušení objednávek nebo vracení produktů.
11.4 BraunOni si vyhrazuje právo vyloučit nebo oddělit některé osoby nebo společnosti při udělování slev výměnou za postoupení objednávek.
11.5 Speciální případ, kde jsou použity oba body 11.3 a 11.4 může nastat, když referenční kód je (částečně) veřejný nebo používaný mezi přáteli.

12. Sdílení informací a důvěrnost

12.1 Informace o zákaznících nebudou sdíleny s třetími stranami. Výjimkou jsou informace sdíleny s poskytovatelem plateb za účelem usnadnění online platby.
12.2 Hodnocené data jsou vždy zajištěny spojením SSL.

13. Ochrana osobních údajů

Více o využívání cookie a ochrany soukromí na BatteryUpgrade.cz můžete najít v naší Zásady ochrany osobních údajů.

Recenze

Jan Herink nás ohodnotil:
(5/5)
Produkt:
Bosch Nyon baterie (900 mAh 3.7 V)
Obecné:
Rychlé dodání.
o produktu:
Baterie ještě lepší, než původní. :)
Přečtěte si recenze od jiných zákazníků
  • Bezpečně, jednoduše, rychle
  • 18 let číslo 1 v bateriích a adaptérech
  • Přes 1.000.000 zákazníků

Otázky? Prosím kontaktujte nás!